ارائه مجازی مقالات رزرو همایش
1401/05/22

با توجه به شیوع بیماری کرونا همایش دانش و نواوری در صنعت چوب و کاغذ روز 4 مرداد با محدودیت انجام شد، لذا در پنجشنبه به تاریخ 27 مرداد 1401 مقالاتی که بصورت رزرو پذیرفته شده بودند ارائه خواهند داشت لطفا شرکت کنندگان محترم ساعت 15 از طریق لینک زیر اقدام به ورود نمایند باتشکر

https://www.skyroom.online/ch/a.samariha/isswpi