هزینه شرکت در همایش
1401/02/22

برگزاری کنفرانس بصورت حضوری انجام خواهد شد و هزینه ثبت نام فقط شامل مقالات پذیرفته شده بوده (سخنرانی و پوستر) است.
هزینه ثبت نام برای ارائه دهندگان مقاله 300 هزار تومان است.
در صورتی که یک نویسنده بیش از یک مقاله برای کنفرانس ارسال نماید و پذیرفته شده باشد، به ازای هر مقاله اضافه مبلغ 120 هزار تومان دیگر اضافه می شود.
 اعضای پیوسته انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

برای پرداخت هزینه ثبت نام همایش، به روش زیر اقدام نمایید:
با استفاده از نرم افزار موبایل بانک/ اینترنت بانک یا دستگاه ATM، وجه ثبت نام را به شماره حساب (1-1182358-20-902)، شماره شبا (IR790560090202001182358001)، شماره کارت (6219861057929670) بانک سامان به نام احمد ثمریها واریز و تصویر فیش را به شماره واتس آپ 09191663979 ارسال نمایید.