صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

مواد اولیه لیگنوسلولزی
سازوکار نظام‌مند تأمین و توزیع مواد لیگنوسلولزی
استانداردسازی اندازه و کیفیت
فرآوری چوب پسماند
بیولوژی، حفاظت و اصلاح چوب
تبدیل مکانیکی چوب
ماشین‌کاری چوب و فرآورده های چوبی
تبدیل شیمیایی مواد لیگنوسلولزی
فرآیندهای دوستدار محیط زیست و صنایع تبدیل شیمیایی چوب و مواد لیگنوسلولزی
پالایشگاه زیستی (تولید سوخت و مواد زیستی از منابع لیگنوسلولزی)
بازیافت
کاغذ، مقوا و کارتن
چوب و فرآورده های چند سازه
چاپ و بسته بندی در صنایع سلولزی
معرفی فناوری های نوین در صنایع لیگنوسلولزی
فناوری نانو و کاربرد آن در صنایع چوب و کاغذ
کاربردهای سازه ای مصالح چوب پایه
معماری داخلی
مبلمان
ساختمان و خانه های چوبی سازگار با محیط زیست
سوانح طبیعی و ایمنی سازه های چوبی
عملکرد زیست محیطی سازه های چوبی
فرآورده های چندسازه و فرآورده های مهندسی شده چوب (کامپوزیتهای سبز)
اقتصاد و مدیریت
بازار محصولات چوب پایه
انرژی اشتغال
اهمیت و نقش تاثیرگذار صنعت چوب و کاغذ در اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای مرتبط با صنعت چوب و کاغذ