.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته علمی و داوری

دکتر محمد هادی آریائی منفرد (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
دکتر جعفر ابراهیم پور کاسمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه)
دکتر قاسم اسدپور (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)
دکتر روزبه اسدی خوانساری (عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای صومعه سرا)
مهندس سعید اسمعیلی مقدم (دانشجوی دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر داود افهامی (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر رضا اولادی (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر شهرام ایازپور (مدرس مرکز علمی کاربردی طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیون)
دکتر سهیلا ایزدیار (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر بهزاد بازیار (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
دکتر ربیع بهروز (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر شادمان پورموسی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر اصغر تابعی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)
دکتر آژنگ تاجدینی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر افشین توسلی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
دکتر امیرتوکلی (عضو گروه پژوهشی اقتصاد و آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار)
دکتر احمد ثمریها (مدرس مرکز علمی کاربردی طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیون)
دکتر سید رحمان جعفری پطرودی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین دانشگاه شهيد بهشتي)
دکتر محسن حاجی بیگی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
دکتر مسعود رضا حبیبی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)
دکتر علی حسن پور تيچي (دكتري علوم صنايع چوب و کاغذ، مدرس دانشگاه فني و حرفه اي ساري)
دکتر امیر هومن حمصی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
دکتر حبیب الله خادمی اسلام (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
دکتر امیر خسروانی (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر محمد رضا دهقانی فیروزآبادی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
دکتر داوود ربیع (عضو کمیته علمی دکو و شورای ملی مبلمان و مدیر مسئول نشریه تخصصی دکومان)
دکتر مهدی رحمانی نیا (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر پژمان رضایتی چرانی (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان)
مهندس هاشم رهامین (دانشجوی دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر مهران روح نیا (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر حمید رضا رودی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین دانشگاه شهيد بهشتي)
مهندس عباس زارعی (عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی)
دکتر محمد علی سعادت نیا (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان)
دکتر مصطفی سفیدروح (مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی)
دکتر علی شالبافان (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر سید حسن شریفی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)
دکتر محمد طلایی پور (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
مهندس اردشیر عبدی (عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی)
دکتر احمد عزیزی موصلو (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان)
دکتر علیرضا عشوری (عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
دکتر مریم عطائی فرد (عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)
مهندس مهدی علیشیری (مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی)
دکتر هادی غلامیان (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر رامین فارسی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)
دکتر آرش فرج پور (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)
دکتر جعفر قجه بیگلو (دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
دکتر رضا قریبی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
دکتر سعید کاظمی نجفی (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مجید کیایی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)
دکتر امیر لشگری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر رئوفه عابدینی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)
دکتر ندا لطفی عمران (عضو هیئت علمی دپارتمان علوم چوب و جنگل دانشگاه هامبورگ)
دکتر بهبود محبی (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس)
مهندس علیرضا محمدلو (عضو گروه صنایع چوب و مبلمان موسسه آموزش عالی ساعی)
دکتر پیام مرادپور (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر محمد هادی مرادیان (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان)
دکتر مصطفی معدنی پور (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)
مهندس امیر ملاحسنی (مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی)
دکتر مهدی ملکانی (مدرس دانشگاه میلاد گلستان)
دکتر سعید مهدوی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)
مهندس میثم مهری چروده (دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر سید احمد میرشکرایی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
دکتر حمیدرضا ناجی (عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام)
دکتر عبدالله نجفی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)
مهندس محمد نجفيان (عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای ساري)
دکتر نورالدین نظر نژاد (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)
دکتر يحيي همزه (عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
دکتر وحید وطن پور (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
دکتر حسين یاری (عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)
دکتر حسين يوسفي (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
دکتر حامد یونسی کردخیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان)